Εφαρμογή φίλτρου

Διαθεσιμότητα

Διαθεσιμότητα

Μάρκα

Μάρκα

Τιμή

Τιμή

  • 2,00 € - 159,00 €

Γνωστικές Δεξιότητες

Η γνωστική ανάπτυξη είναι η προοδευτική εκμάθηση δεξιοτήτων σκέψης, επίλυσης προβλημάτων προσοχής και μνήμης. Έτσι το παιδί αποκτά την ικανότητα να επεξεργάζεται τις γνώσεις του και να ερμηνεύει τα αισθητηριακά ερεθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον!

Γνωστικές Δεξιότητες

Ενεργά φίλτρα